เรียนทำกุญแจ 5 หลักสูตร

เรียนทำกุญแจหลักสูตรที่ 1 – 5 หลักสูตรมืออาชีพ ค่าสอน 30,000

(เมือซื้อชุดเปิดร้านกุญแจจากปกติ 60,000 บาท)

มีรอบเรียนจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00

มีรอบเรียนเสาร์-อาทิตย์ 9.00-15.00

เรียนตาามหลักสูตร 15 วัน หรือ จนกว่าจะเป็น

สนใจติดต่อ 0839955585 KEY WORLD

หลักสูตรมืออาชีพ (เริ่มต้นปูพื้นฐาน จนถึงระดับมืออาชีพ)

1.เรียนรู้วิธีการฝึกจับตะไบและตะไบดอกกุญแจ

-ฝึกตะไบกุญแจบ้าน ฝึกตะไบกุญแจรถ เรียนรู้วิธีการใช้ตะไบแต่ละแบบ

-ฝึกวิธีจับตะไบและเริ่มตะไบดอกกุญแจ ให้คุ้นกับการใช้ตะไบ

-ฝึกการบังคับตะไบและตะไบให้ตรงตำแหน่ง

2.เรียนรู้วิธีการทำดอกกุญแจหาย ด้วยการใช้คีมตัด และ ตะไบ

(สร้างดอกขึ้นใหม่ กรณีดอกหาย โดยไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องถอด ไม่ต้องรื้อ)

-ทำดอกกุญแจหายแม่กุญแจสามห่วง32 ม.ม

-ทำดอกกุญแจหายกุญแจสามห่วง38 ม.ม

-ทำดอกกุญแจหายกุญแจสามห่วง50 ม.ม

-ทำดอกกุญแจหายแม่กุญแจsolo 50 ม.ม

-ทำดอกกุญแจหายกุญแจsolex 50 ม.ม

-ทำดอกกุญแจหายแม่กุญแจลูกบิด

-ทำดอกกุญแจหายแม่กุญแจ ประตูกระจก

-ทำดอกกุญแจแม่กุญแจตู้เอกสาร

-ทำดอกกุญแจหายกุญแจรถมอเตอร์ไซค์

-ทำดอกกุญแจหายกุญแจรถยนต์ TOYOTA HONDA FORD MAZDA และอื่นๆ

3.เรียนรู้วิธีการถอดทำ แม่กุญแจ ทุกประเภท (สร้างดอกขึ้นใหม่ กรณีดอกหาย โดยการเจาะ ถอด รื้อ)

-ทำดอกกุญแจหายแม่กุญแจสามห่วง ทุกขนาด

-ทำดอกกุญแจหายแม่กุญแจsolo ทุกขนาด

-ทำดอกกุญแจแม่กุญแจsolex ทุกขนาด

4 เรียนรู้วิธีการถอดแบบจากแม่กุญแจ solo solex (สร้างดอกขึ้นใหม่ กรณีดอกหาย โดยการเจาะ ถอด รื้อ)

-ทำดอกกุญแจจากแม่กุญแจ solo

-ทำดอกกุญแจจากแม่กุญแจ solex

-ทำดอกกุญแจจากแม่กุญแจ iseo

5.เรียนรู้วิธีการถอดทำแม่กุญแจตู้เอกสาร ตู้โชว์ โต๊ะเหล็ก (สอนการทำโดยไม่ต้องถอด และ การสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่ กรณีดอกกุญแจหาย)

-ทำดอกกุญแจจากแม่กุญแจตู้เอกสาร ทุกประเภท

-ทำดอกกุญแจจากแม่กุญแจตู้โชว์ ทุกประเภท

-ทำดอกกุญแจจากแม่กุญแจโต๊ะเหล็ก ลิ้นชัก ทุกประเภท

6.เรียนรู้วิธีการถอดประกอบ ลูกบิด และสร้างดอกกุญแจลูกบิดขึ้นใหม่ทุกประเภท ทั้งร่องเจาะ ร่องธรรมดา

-เรียนรู้วิธีการถอดประกอบลูกบิด ทุกประเภท

-เรียนรู้เเทคนิคการสร้างดอกกุญแจลูกบิด ทุกชนิด ทั้งร่องเจาะ ร่องธรรมดา

-เรียนรู้การติดตั้งลูกบิด

7. เรียนรู้วิธีการถอดกุญแจประตูกระจก ประตูม้วน ประตูเหล็ก ทุกประเภท

-เรียนรู้วิธีการถอดประกอบ เพื่อทำดอกกุญแจ แม่กุญแจประตูกระจกทุกประเภท

-เรียนรู้วิธีการติดตั้งประตูกระจก

8.เรียนรู้วิธีการฝึกการเขี่ยปลดล็อค กุญแจประเภทต่างๆ

-เรียนรู้วิธีการเขี่ยปลดล็อคแม่กุญแจทุกประเภท

-เรียนรู้การเขี่ยแม่กุญแจสำนักงาน เอกสาร ทุกประเภท

-เรียนรู้การเขี่ยปลดล็อค ลูกบิด ทุกประเภท

-เรียนรู้เทคนิคการปลดล็อค และการใช้เครื่องมอในการเขี่ย ทุกประเภท

9 เรียนรู้วิธีการทำกุญแจมอเตอร์ไซค์ โดยการใช้กล้องส่องอ่านรหัสเขี้ยว และสอนการรื้อทำสวิตส์กุญแจมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ

-เรียนรู้การสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่ โดยไม่ต้องรื้อ โดยการใช้กล้องส่องอ่านรหัส ทำดอกขึ้นใหม่ได้เลย

-เรียนรู้การถอดกลไกสวิตส์กุญแจมอเตอร์ไซค์ ทุกรุ่น

10.เรียนรู้วิธีการสร้างดอกกุญแจรถยนต์ขึ้นใหม่กรณีดอกกุญแจหายหมด และสอนการรื้อถอดสวิตส์กุญแจรถยนต์ รถหกล้อ รถสิบล้อ ทุกประเภท(ไม่มีรถยุโรป)

-เรียนรู้วิธีการสร้างดอกกุญแจรถดอกหาย

-toyota honda nissan ford mazda chevrolet mitsubishi VW audi Isuzu

-เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการ ถอดประกอบกลไกต่างๆ

-เรียนรู้วิธีการสลับเขี้ยวกุญแจรถยนต์ ทุกรุ่น

11.เรียนรู้วิธีการรื้อทำสวิตส์กุญแจรถยนต์ และการรื้อซ่อมกลไกต่างๆ ทุกชนิด

-เรียนรู้วิธีการรื้อซ่อมสวิตส์กุญแจรถยนต์ ทุกประเภท

-เรียนรู้วิธีการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ โดยการรื้อสวิตส์ ทำ

-เรียนรู้วิธีการรื้อถอดสวิตส์กุญแจ

12 เรียนรู้วิธีการเขี่ยปลดล็อครถ และการเปิดรถโดยใช้เหล็กดึง

-เรียนรู้วิธีการเขี่ยปลดล็อครถทางรูกุญแจ

-เรียนรู้วิธีการปลดล็อค โดยการใช้ชุดกระเป๋าเหล็กดึง

13. เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนกรอบรีโมท และย้ายชิพไปใส่ดอกใหม่

14. เรียนรู้วิธีการการจูนรีโมท ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับสูงมืออาชีพ 4 แบบ

15. เรียนรู้การซ่อมรีโมท ดูวงจรลายปิ้น  ขาด เชื่อมได้

16 เรียนรู้การสร้างดอกกุญแจร่องเลื้อย 4 ด้าน (กรณีดอกกุญแจหายหมด ทำโดยไม่ต้องถอด ไม่ต้องรื้อ)

-BMW ร่องเลื้อย  4 ด้าน

-BENZ ร่องเลื้อย  4 ด้าน

-VOLVO ร่องเลื้อย  4 ด้าน

-HONDA ร่องเลื้อย  4 ด้าน

17.เรียนรู้การสร้างดอกกุญแจร่องเลื้อย 2 ด้าน ทุกชนิด (กรณีดอกกุญแจหายหมด ทำโดยไม่ต้องถอด ไม่ต้องรื้อ)

-BENZ ร่องเลื้อย 2 ด้าน

-FORD ร่องเลื้อย 2 ด้าน

-MAZDA ร่องเลื้อย 2 ด้าน

-OPEL SAAB ร่องเลื้อย 2 ด้าน

-VOLVO ร่องเลื้อย 2 ด้าน

เรียนรู้การสร้างดอกกุญแจ ร่องเลื้อยกลาง ทุกยี่ห้อ BMW VW AUDI CHEVROLET อื่นๆอีกแล้วรุ่น

18. เรียนรู้การรื้อถอดซ่อมสวิตส์กุญแจรถยุโรป ทุกประเภท

19.เรียนรู้การปลดล็อค ล็อคคลัชล็อคเบรค และการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่กรณีดอกหายหมด

-เรียนรู้การปลดล็อค ล็อคคลัชล็อคเบรค ทุกประเภท

-เรียนรู้การสร้างดอกกุญแจ ขึ้นใหม่ โดยการรื้อทำ และการใช้กล้องส่องอ่านรหัส

20.เรียนรู้การปลดล็อคอุปกรณ์ต่างๆ ล็อคเกียร์ ล็อคพวงมาลัย อื่นๆ

21.เรียนรู้การทำกุญแจimmobilier (ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับสูงมืออาชีพ)

22.เรียนรู้การใช้เครื่องทำกุญแจ อย่างละเอียด

23.เรียนรู้การเขี่ยปลดล็อครถยุโรป ทุกยี่ห้อ โดยการเขี่ยทางรูกุญแจ

และเทคนิคพิเศษในการเปิดรถภายใน 40 วินาที

24. เรียนรู้การวางระบบ master key key a like ของแม่กุญแจ ทุกประเท

25. เรียนรู้การเปิดรถแบบอาศัยเครื่องมือ โดยไม่ได้ใช้ฝีมือ ใช้อุปกรณ์เปิด Lishi ทุกยี่ห้อ

26.เรียนรู้การสร้างดอกกุญแจรถยนต์ ดอกหาย โดยไม่ได้ใช้ฝีมือ แต่ใช้อุปกรณ์  Lishi

โดยไม่ต้องรื้อถอด สามารถอ่านรหัสจาก Lishi แล้วทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ได้เลย

27.เรียนรู้การสร้างดอกกุญแจร่องเลื้อย ดอกหาย โดยการใช้อุปกรณ์ lishi

โดยไม่ต้องรื้อถอดอะไรเลย สามารถอ่านรหัสเขี้ยวจากlishi แล้วสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่ได้ทันที

28.เรียนรู้การทำเครื่องมือ ขึ้นมาใช้เอง โดยที่ไม่ต้องซื้อ

29 เรียนรู้การถอดรหัสกระเป๋า กุญแจกระเป๋าเดินทาง

30 เรียนรู็วิธีการ คิดต้นทุนกำไร เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย คือความสำเร็จ

31 สอนการทำการตลาด สอนให้รู้จักหาปลาและ ต้องบอกแหล่งที่มาของลูกค้าด้วย

32.เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสดิจิตอล แม่เหล็ก

33.เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสแมคเนติก

34.เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสมอเตอร์

35.1เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสกล่องสีเทา

36.2เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสกล่องสีดำ

37เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสกล่องสีเหลือง

38.เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสลอยฝาหมุด

39.เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสลอยจานเทา

40.เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสลอยจานเหลือง

41.เรียนรู้การเปิดตู้เซพ รหัสลอยแบบสปริง

42.เรียนรู้การสร้างดอกกุญแจตู้เซพ กรณีดอกหาย (ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับสูงมืออาชีพ)

43 เรียนรู้วิธีการเปิดกุญแจเซฟในรูปแบบ Bit Key