3สร้าง 1ทำเล แบบไหนดี

3 สร้าง 1ทำเล ทำเลไหนเหมาะแก่การเปิดร้านกุญแจ

การจะเปิดร้านกุญแจบางคน อาจคิดว่าต้องมีทำเลก่อน

ซึ่งอันนี้ก็จริง แต่จริงแค่บางส่วนครับ

ในความเป็นจริงแล้วทำเล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

และแบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่ม

ซึ่งถ้าคุณไม่เข้ามาในธุรกิจกุญแจ ผมก็ไม่สามารถแนะนำได้

ฉะนั้นคุณต้องเขามาสัมผัสธุรกิจกุญแจก่อนว่าเป็นแบบไหน

ลูกค้ากลุ่มไหนที่คุณต้องการ อยู่ที่คุณเลือกว่าเราจะต้องการกลุ่มไหน

ก็เลือกทำเลนั้นๆ

สมมุติว่ามีตึกในตลาด>> แล้วต้องการเปิดร้านกุญแจ ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่ง เพราะมีคนเดินมากมาย

ตื่นเช้ามาเพื่อซื้อของ สินค้า ในเวลาเช้า กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่ม ผู้หญิง

เป็นแม่บ้าน กุญแจที่ได้ทำก็จะเป็นกุญแจบ้าน

แต่ถ้าเกิดว่ามีอีก 3 อย่างเข้ามาก็จะทำใหทำเลดีขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้แหละ

คือ เป็นเรื่องของการตลาด ทางบริษัท KEY WORLD มีความชำนาญมาก

สามารถบอกได้ว่าทำเลดีหรือไม่ เพียงแต่ หลายคนเข้าใจผิดว่าต้องมีทำเล

พอมีแล้วก็ไม่สนใจ ไม่อยากรับฟังทำเล หรือ สิ่งทีผมจะแนะนำ

เรียกว่า “เอาเงิน1,000แลกเงิน100,000”

ทุกอย่างอยู่ทีทำเล ถ้าทำเลดี การตลาด แบรนด์ ความสามารถ

ความชำนาญ ก็ไม่จำเป็นต้องมีแต่ว่า แต่มันจะเป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้น

พอถึงจุดๆหนึ่ง ทำเลดี แต่คุณไม่พร้อม ลูกค้าจะรู้เองว่าร้านนี้ไม่เก่ง

แล้วลูกค้าจะหายไปทีละคน สองคน

3 สร้าง 1 ทำเล หมายถึง การสร้างโอกาส เวลา และ ความมั่นใจจะตามมา

1 คือ สร้างโอกาส คำว่าโอกาสหมายถึงการเข้ามาเรียนรู้ ให้เกิดข้อ

2 คือ สร้างเวลา เวลาจะนำพาซึ่งความชำนาญ ปกติระยะเวลา

ในการฝึกฝน จะเรียนนั้นจะอยู่ที่ 15-45 หรือมากกว่านั้นจังหวะ

เวลานี้แหละที่จะ สร้างข้อ

3 คือ สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจกุญแจ คุณเข้ามาในวงการแล้ว

คุณจะรู้ว่าทำเลแบบไหนเหมาะสม

ดังนั้น 3 สร้าง 1 ทำเล คือบทสรุป ข้อการเริ่มเรียนรู้ธุรกิจกุญแจ อย่างแท้จริง