งบเปิดร้าน 35,000 บาท(รับทำแต่กุญแจบ้าน)

unknown

แพคเกจ 38,000 บาท

( เฉพาะบ้านแบบพื้นฐาน )

Ïค่าอบรมทำกุญแจ                                         5,000 บาท

  • หลักสูตรเปิดกุญแจบ้านแบบพื้นฐาน
  • หลักสูตรทำดอกกุญแจบ้านแบบพื้นฐาน

Ïเครื่องตัดดอกกุญแจ LICO MINI  ของอิตตาลี  16,500 บาท

Ïดอกกุญแจ                                                      5,000 บาท

Ïเครื่องมือและอุปกรณ์(ราคา 8,650)         8,500 บาท

Ð ชุดเขี่ยเปิดบ้าน (เรียนจบแล้วสามารถรับงานเปิดกุญแจบ้านได้)

Ð คีมตัดดอกกุญแจ (เรียนจบแล้วสามารถทำกุญแจบ้านดอกหายได้)

Ð ตะไบ