บุกค้นเปิดตู้เซฟบ้านเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่สุดของไทย 86 สาขา เงินหมุนกว่า 4,000 ล้านต่อปี ภาค2

https://www.youtube.com/watch?v=1VrF7x7aM4A&t=11s

DSI ให้ช่างเปิดตู้เซฟแก๊งเงินกู้นอกระบบพบว่ามีเงินหมุนเวียน 4,000 ล้านบาทต่อปี

ผลงานที่ได้ไปเปิดตู้เซฟในหลายๆ

ที่ซึ่งบางที่เปิดเผยข้อมูลบางที่ไม่ได้

https://www.youtube.com/watch?v=cLZNnJ4QOKs&t=4s

ดีเอสไอบุกยึดตู้เซฟกว่า 14 ตู้ ในบ้านเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่สุดในประเทศหเงินหมุนเวียนกว่า 4,000 ล้าน

https://www.youtube.com/watch?v=sCjzKhFEXgQ&t=6s

เปิดตู้เซฟแก๊งเงินกู้นอกระบบพบมีเงินหมุนกว่า 4,000 บาทดอกเบี้ย 300% ต่อปี

https://www.youtube.com/watch?v=618qiIzJcB4

บุกค้นเปิดตู้เซฟบ้านเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่สุดของไทย 86 สาขา เงินหมุนกว่า 4,000 ล้านต่อปี ภาค3

https://www.youtube.com/watch?v=rovl302o8iw&t=4s

เปิดตู้เซฟพบของกลางทลายแก๊งหมวกกันน็อคเงินกู้นอกระบบมูลค่า 150 ล้านบาท

https://www.youtube.com/watch?v=XrDGTGZeOFY&t=102s

บุกค้นเปิดตู้เซฟบ้านเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่สุดของไทย 86 สาขา เงินหมุนกว่า 4,000 ล้านต่อปี

https://www.youtube.com/watch?v=l9AdeyMftvY&t=159s

บุกค้นเปิดตู้เซฟบ้านเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่สุดของไทย 86 สาขา เงินหมุนกว่า 4,000 ล้านต่อปี ภาค4