ข้อ 4 ควรเลือกเครื่องทำกุญแจแบบไหน

4รู้ 2สร้าง 1ทำ >> ก่อนเริ่มอาชีพ“ช่างกุญแจ”

ข้อ 4 เลือกเครื่องทำกุญแจ จริงแล้วเครื่องทำกุญแจคือต้นทุนหลัก

ของการเปิดร้านเลยกว่าได้ เพราะ 40%-50% เป็นเครื่องทำกุญแจ

เครื่องทำกุญแจมีหลายรุ่น หลายแบบ หลายเกรด

  • เครื่องทำกุญแจของจีน แต่บอกว่าเป็นของไตหวัน
  • เครื่องทำกุญแจจีนแต่ Copy จีนอีกที
  • เครื่องทำกุญแจอินเดีย
  • เครื่องทำกุญแจอิตตาลี ผลิตอินเดีย
  • เครื่องทำกุญแจอิตตาลี ผลิตอินโดนีเซีย
  • เครื่องทำกุญแจไตหวันแท้ๆ
  • เครื่องทำกุญแจ USA
  • เครื่องทำกุญแจของไทย

ทุกเครื่องทำกุญแจ ทุกเครื่องมีต้นทุน การรับประกันที่แตกต่างกัน

อะไหล่บริการหลังการขาย เครื่องทำกุญแจอายุการใช้งาน 20-30 ปี

ราคามีตั้งแต่ 15,000-79,000