แพคเกจ 40,000 บาท( เฉพาะรถยนต์แบบพื้นฐาน )

แพคเกจ 40,000 บาท

( เฉพาะรถยนต์แบบพื้นฐาน )

Ïค่าอบรมทำกุญแจ                                         5,000 บาท

  • หลักสูตรเปิดกุญแจรถยนต์แบบพื้นฐาน
  • หลักสูตรทำดอกกุญแจรถยนต์แบบพื้นฐาน

Ïเครื่องตัดดอกกุญแจ TITAN 2ALS         19,500 บาท

Ïดอกกุญแจ                                                      5,000 บาท

Ïเครื่องมือและอุปกรณ์(ราคา 10,850)       10,500 บาท

Ð ชุดเขี่ยเปิดบ้าน – รถ

Ð ตัวถ่าง 1 อัน

Ð ไฟฉาย

Ð กล้องส่องรูกุญแจ

Ð เวอร์เนีย

Ð ตะไบ