แพคเกจ 37,000 บาท(เฉพาะรถจักรยานยนต์)

flash-008แพคเกจ 37,000 บาท

( เฉพาะรถจักรยานยนต์ )

Ïค่าอบรมทำกุญแจ                                         5,000 บาท

  • หลักสูตรทำดอกกุญแจรถจักรยานยนต์

Ïเครื่องตัดดอกกุญแจ SILCA FLASH 008         25,000 บาท

Ïดอกกุญแจ                                                      5,000 บาท

Ïเครื่องมือและอุปกรณ์(ราคา 7,850)         7,500 บาท

Ð กล้องส่องรูกุญแจ

Ð ตะไบ