ลงทุน 200,000 บาท

ลงทุน 200,000 บาท

 

Ïค่าอบรมทำกุญแจ 5 หลักสูตร (ราคา 63,900)

15,000 บาท

Ïเครื่องตัดดอกกุญแจSilca – Duo Plus

59,000 บาท

Ïเครื่องสไลด์ตัดดอกกุญแจเลื้อย Silca-Easy

69,000 บาท

Ïดอกกุญแจ                                                      20,000 บาท

Ïเครื่องมือและอุปกรณ์ (ราคา 46,550)      37,000 บาท

Ð ชุดเขี่ยเปิดบ้าน – รถ

Ð ตัวเปิดโซโล

Ð คีมล็อก

Ð ค้อน

Ðตัวเปิดฝาลูกบิด

Ð ชุดกุญแจซ้อมเปิดบ้าน

Ð ตัวถ่าง 4 อัน

Ð ไฟฉาย

Ð ตัวปืนดีดกลับ

Ð ชุดเกี่ยวขอบประตู

Ð ชุดซ้อมเปิดรถ

Ð คีมตัดดอกกุญแจ

Ð กล้องส่องรูกุญแจ

Ð ตะไบ

Ð ปากกาหนีบจับขนาด 3”

Ð เวอร์เนีย