ลงทุน 159,000 บาท

ลงทุน 159,000 บาท

 

Ïค่าอบรมทำกุญแจ 5 หลักสูตร (ราคา 63,900)

15,000 บาท

Ïเครื่องตัดดอกกุญแจ TITAN GT3           39,500 บาท

Ïเครื่องสไลด์ตัดดอกกุญแจเลื้อย Silca-Easy

69,000 บาท

Ïดอกกุญแจ                                                      15,000 บาท

Ïเครื่องมือและอุปกรณ์(ราคา 24,550)       20,500 บาท

Ð ชุดเขี่ยเปิดบ้าน – รถ

Ð ตัวเปิดโซโล

Ð คีมล็อก

Ð ค้อน

Ð ชุดกุญแจซ้อมเปิดบ้าน

Ð ตัวถ่าง 4 อัน

Ð ไฟฉาย

Ð ชุดซ้อมเปิดรถ

Ð คีมตัดดอกกุญแจ

Ð กล้องส่องรูกุญแจ

Ð ตะไบ

Ð ปากกาหนีบจับขนาด 3”

Ð เวอร์เนีย