ลงทุน 120,000 บาท

ลงทุน 120,000 บาท

 

Ïค่าอบรมทำกุญแจ 5 หลักสูตร (ราคา 63,900)

15,000 บาท

Ïเครื่องตัดดอกกุญแจ TITAN GT3           39,500 บาท

Ïเครื่องตัดดอกกุญแจสไลด์                          29,500 บาท

Ïดอกกุญแจ                                                      15,000 บาท

Ïเครื่องมือและอุปกรณ์(ราคา 24,550)       21,000 บาท

Ð ชุดเขี่ยเปิดบ้าน – รถ

Ð ตัวเปิดโซโล

Ð คีมล็อก

Ð ค้อน

Ð ชุดกุญแจซ้อมเปิดบ้าน

Ð ตัวถ่าง 2 อัน

Ð ไฟฉาย

Ð ชุดซ้อมเปิดรถ

Ð คีมตัดดอกกุญแจ

Ð กล้องส่องรูกุญแจ

Ð ตะไบ

Ð ปากกาหนีบจับขนาด 3”

Ð เวอร์เนีย